ECU first NAQT Tournament Champsion 2014Buzzer's readyReady to startphoto gallery thumbnailphoto gallery thumbnailphoto gallery thumbnailphoto gallery thumbnail